Densytometryczne badanie gęstości kości - niezbędnik w diagnostyce osteoporozy
W naszym centrum posługujemy się aparatem densytometrycznym typ dxa norland excell s/n 1508.


Czym jest badanie densytometryczne?:

Badanie densytometryczne kości jest pomiarem gęstości mineralnej tkanki kostnej.
Do w/w badania wykorzystuje się urządzenie o nazwie "densytometr rentgenowski".

Wskazania do badania:
1.Osoby w każdym wieku, jeśli doznały złamań kości.
2.Osoby z czynnikami ryzyka osteoporozy.
3.Po 65. roku życia.

Czynniki ryzyka:

 • przebyte złamanie;
 • występowanie osteoporozy w rodzinie, np. złamania kręgów, kości przedramienia czy udowej u matki;
 • wątła budowa ciała;
 • nietolerancja mleka - mała podaż wapnia i witaminy D;
 • nałogi: papierosy, alkohol, kawa;
 • niedobory hormonów płciowych - estrogenów u kobiet, androgenów u mężczyzn; dotyczy to zarówno osób młodych z zaburzeniami hormonalnymi, jak i kobiet po menopauzie czy mężczyzn z objawami andropauzy;
 • leczenie kortykoidami, np. enkortonem;
 • niska gęstość mineralna kości w wykonanej kiedykolwiek densytometrii (konieczna jest profilaktyka i okresowa kontrola densytometryczna).

Czemu służy to badanie?:
Badanie densytometryczne pozwala:

 • wcześnie (z wyprzedzeniem od 5 do 20 lat) stwierdzić zwiększone ryzyko złamań kręgów i kości udowej.
 • określić stopień zmniejszenia zawartości składników mineralnych w kości, co ma ogromne znaczenie nie tylko we wczesnej diagnostyce osteoporozy, ale również osteopenii, czyli prawdopodobnego zagrożenia osteoporozą. Wykrycie tego zagrożenia z wyprzedzeniem 10-15-letnim ma kapitalne znaczenie w podjęciu intensywnej profilaktyki.

Metody badania kości:

Pomiar gęstości minerałów kości przeprowadza się za pomocą różnych technik. Najbardziej użyteczną metodą jest metoda absorpcjometrii, czyli podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego, daje obraz dobrej jakości, pozwala również na skrócenie czasu badania i nie naraża osoby badanej na znaczące dawki promieniowania. Tą metodą bada się gęstość mineralna kręgosłupa, kości udowej lub całego szkieletu.

Przebieg badania:
Dla pacjenta ważne jest, że badanie to jest zupełnie bezbolesne, nieszkodliwe dla zdrowia (dawka promieniowania pochłaniana przez organizm w jego trakcie jest mniejsza niż ekspozycja na promieniowanie pasażera samolotu w czasie lotu między kontynentalnego).

Do badania densytometrycznego nie trzeba się przygotowywać. Pacjent nie musi się rozbierać, konieczne jest tylko odsunięcie z badanego obszaru metalowych części odzieży (guziki, suwaki itp.).

Badany leży na specjalnym stole, ramię densytometru przesuwa się nad ocenianym fragmentem kośćca, a na ekranie monitora pojawia się obraz kości, których gęstość jest mierzona. Badanie trwa kilka minut.Komputer przedstawia wynik w postaci wykresu i tabeli. Gęstość minerałów tkanki kostnej podawana jest w gramach na centymetr kwadratowy.

Zaleca się następujące badania densytometryczne kości:

Ipo menopauzie, poniżej 65. roku życiakręgosłup lędzwiowy i szyjka kości udowej
IIpowyżej 65. roku życiaszyjka kości udowej
IIIw razie przebytego złamania lub obecności czynników ryzykakręgosłup lędźwiowy i szyjka kości udowej
IVbadania profilaktyczne po 45. roku życiakręgosłup lędzwiowy
Vbadania profilaktyczne po 65. roku życia szyjka kości udowej


Przeciwwskazania:

 • kobiety ciężarne - promienie rentgenowskie mogą być szkodliwe dla rozwijającego się płodu;
 • pacjenci, którzy przyjmowali radioizotopy;
 • pacjenci z endoprotezami, implantami czy innymi wszczepionymi pod skórę metalowymi obiektami.